PROGRAM DIAGNOSTYCZNY DELTASCAN 5.0 VW, AUDI, SEAT, SKODA
numer katalogowy: DEL-0001

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA PŁYNU HAMULCOWEGO TPL-10

Wstęp

1. Skład płynów hamulcowych.

Zasadniczo każdy płyn hamulcowy składa się z:

 • ok. 70 do 80% rozpuszczalnika
 • 20 - 30% środka smarnego
 • dodatków w ilości do kilku %

2. Wymagania odnośnie płynów hamulcowych.

Od nowoczesnych płynów hamulcowych wymaga się przede wszystkim:

 • wysokiej temperatury wrzenia. Zapewnia ona stałość właściwości płynu mimo podwyższenia temperatury pracy, a zatem bezpieczną jazdę (hamowanie) nawet przy znacznie rozgrzanych hamulcach.
 • ważne są także opory przepływu płynu w instalacji hydraulicznej pojazdu, gdyż decydują one o szybkości zadziałania hamulca. Lepkość płynu decydująca o wspomnianych wyżej oporach nie może być ani za duża (powoduje zwiększone opory przepływu), ani za mała (powoduje rozszczelnienie układu),
 • bardzo negatywny wpływ na płyn hamulcowy ma woda. Zatem mała absorpcja wody z otoczenia jest cechą jak najbardziej pożądaną. Pochłaniania wilgoci z powietrza nie da się zupełnie wyeliminować, dlatego każdy płyn winien mieć również zdolność rozpuszczania zawartej już w układzie hamulcowym wody,
 • płyn nie powinien być agresywny dla gumy czy metalu,
 • płyn nie powinien się pienić nawet przy intensywnej eksploatacji;

3. Klasy płynów hamulcowych.

Aktualnie na rynku wyróżniamy następujące trzy klasy płynów hamulcowych:

 • DOT 3
 • DOT 4
 • DOT 5

4. Zasady eksploatacji płynów hamulcowych.

Mylne wśród wielu użytkowników samochodów jest przekonanie o ważności płynu hamulcowego. Niektórzy myślą nawet, że w czasie życia pojazdu nie trzeba go wymieniać, co najwyżej kontrolować jego poziom. Tymczasem, jak już wcześniej wspomno, płyn hamulcowy jest bardzo wrażliwy na działanie wody.

Woda dostaje się do układu hamulcowego poprzez ścianki przewodów lub poprzez zbiornik wyrównawczy. Niekorzystny wpływ wody na własności płynu objawia się zmniejszeniem jego temperatury wrzenia. Krótko mówiąc w momencie znacznego nagrzania hamulców (przy intensywnym i częstym hamowaniu, np. przy zjeżdżaniu z góry) płyn hamulcowy zaczyna wrzeć i nie spełnia swojego zadania. Tworzą się korki parowe. Narastanie siły hamowania jest bardzo powolne, a w skrajnym przypadku może się to objawić całkowitym brakiem siły hamowania co może mieć tragiczne konsekwencje. Zależność temperatury wrzenia od zawartości wody w płynie hamulcowym przedstawia wykres.

Z wykresu widać, że już niewielka zawartość wody w układzie znacznie obniża własności użytkowe płynu hamulcowego. Warto tutaj zaznaczyć fakt, że pomiaru zawartości wody dokonuje się w zbiorniku wyrównawczym. Może to być nieco mylące, gdyż przykładowo pomiar, który wskazał 1% zawartości wody wcale nie oznacza, że równomiernie w całym układzie zawartość wody wynosi 1%. W różnych punktach układu hamulcowego zawartość procentowa wody jest bowiem różna. Największą zawartość obserwuje się w cylinderkach poszczególnych kół.
Wniosek z tego taki, że w momencie, gdy pomiar w zbiorniku wykaże 1% zawartości wody to płyn należy wymienić, bowiem przy cylinderku, a więc w miejscu gdzie płyn styka się z częściami gorącymi, zawartość ta będzie rzędu 3%. Przyjmuje się także, że dwa lata to maksymalny okres eksploatacji płynu hamulcowego. Po tym czasie należy go bezwzględnie wymienić. Należy się także wystrzegać "fałszywej oszczędności" polegającej na dolewaniu do zbiornika płynu wcześniej spuszczonego z układu przy jego odpowietrzaniu.

TEST PŁYNU ZA POMOCĄ TESTERA:

Aby włączyć test należy nacisnąć przycisk "T" .

Po załączeniu urzadzenie bada stan baterii wewnętrznej.

Należy zwrócić uwagę na stan baterii , ponieważ przy zbyt niskim zasilaniu tester będzie wskazywał błędne pomiary zawartości wody w płynie hamulcowym , można przyjąć że najniższe napięcie baterii nie powinno spadać poniżej 7,5V . przy pomiarze baterii tester wyświetla napis "bA" a następnie warość w voltach..

Po sekundzie następuje pomiar zawartości wody w płynie hamulcowym, wynik pomiaru jest wskazywany w procentach z dokładnością do 0.1% od 0-4% powyżej 4% tester wyświetla napis "Er" (error)

czyli błąd pomiaru (zbyt duża ilość wody).

Płyn hamulcowy w żadnym wypadku nie powinien wskazywać więcej niż 3,0% wody, należy go bezwzględnie wymienić. Po wykonaniu pomiaru tester automatycznie wyłącza się , w celu oszczędzania baterii.

Tester jest wyskalowany dla płynu DOT-5 więc przy innych płynach wskazania będą nieco wyższe, jednak nigdy nie należy dopuszczać do sytuacji gdy wody jest więcej niż 3.0-3.5% w płynie w żadnym z płynów.

Wymiana baterii:

Aby wymienić baterię należy odkręcić 4 wkręty z dołu obudowy, wyjąć zużytą baterię i założyć nową i skręcić obudowę zwracając uwagę na przewody czujnika ,aby nie zostały zerwane. W przypadku zerwania przewodów kolejność przylotowania nie ma znaczenia.

Problemy w eksploatacji:

W razie problemów w poprawnym działaniu urządzenia należy sprawdzić stan baterii ,ponieważ przy zbyt niskim poziomie zasilania, tester może w ogóle się nie załączyć lub wyświetlać nietypowe wskazania

UWAGA!

Przed wykonaniem pomiaru tester musi! Wskazywać 0.0% w przeciwnym wypadku zabrudzony jest czujnik. Czujnik należy wyczyścić suchą tkaniną lub benzyną ekstrakcyjną ,nigdy wodą!

Powrót