TESTER WTRYSKIWACZY TW-2
numer katalogowy: DEL-0011

 

Aktualnie prawie wszystkie samochody z silnikami benzynowymi wyposażone są w system wtrysku paliwa. Jednymi z ważniejszych elementów systemu wtrysku są wtryskiwacze. Ich zadaniem jest precyzyjne dawkowanie ilości paliwa w ściśle określonym czasie. Aby to zadanie należycie spełnić wtryskiwacze muszą być sprawne. Wtryskiwacze ulegają głównie trzem rodzajom uszkodzeń:

  1. Pierwszy rodzaj polega na niesprawności cewki elektromagnesu wtryskiwacza - najczęściej chodzi tu o przerwanie ciągłości obwodu. Ten rodzaj uszkodzenia możemy łatwo zdiagnozować np. przy pomocy multimetru poprzez dokonanie pomiaru rezystancji cewki wtryskiwacza;
  2. Drugi rodzaj usterek to nieszczelność;
  3. Natomiast trzeci rodzaj to uszkodzenia mechaniczne. Są one przyczyną zwiększenia oporu tarcia iglicy wtryskiwacza, a co za tym idzie niewłaściwego dawkowania paliwa. Zwiększony opór tarcia iglicy powoduje zakłócenia w otwieraniu i zamykaniu zaworu iglicowego wtryskiwacza, a nawet całkowite zablokowanie. Wszystko to jest przyczyną niewłaściwej pracy silnika.

Większość samochodów przyjeżdżających do warsztatów naprawczych to samochody starsze i w tych samochodach często możemy zaobserwować wadliwie działające wtryskiwacze. Prawidłowe zdiagnozowanie uszkodzenia jest stosunkowo trudne bez specjalnego przyrządu. Do diagnozowania takich uszkodzeń można użyć mikroprocesorowego testera wtryskiwaczy TW-2. Tester ten umożliwia uruchomienie wtryskiwacza w różnych zakresach jego pracy i sprawdzenie poprawności działania.
Parametry symulacji pracy wtryskiwacza można regulować w następujących zakresach:

  • symulacja obrotów - regulacja w zakresie od 1000 obr/min do 10000 obr/min, zmiana co 1000 obr/min (zakładając jeden wtrysk na jeden obrót wału korbowego - w różnych systemach wtrysku odpowiednio inaczej),
  • symulacja współczynnika wypełnienia (czasu wtrysku) - regulacja w zakresie od 10% do 30%, zmiana co 10%.
Powrót