ZABEZPIECZENIE ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ ZN-12
numer katalogowy: DEL-0008

 

Nowoczesne samochody wyposażone są w wiele urządzeń sterowanych elektronicznie. Zastosowane w nich podzespoły najnowszej generacji są małe i niezawodne, ale posiadają jednak bardzo niewygodną dla motoryzacji cechę jaką jest duża wrażliwość na uszkodzenia. Są to głównie uszkodzenia natury elektrycznej spowodowane niewłaściwą lub nieostrożną obsługą samochodu. W związku z tym przy obsłudze samochodów wyposażonych w systemy elektroniczne należy stosować się do zaleceń producentów oraz zachować podstawowe zasady dotyczące układów elektronicznych. Zasady te nie są powszechnie znane i stosowane przy obsłudze samochodów w naszym kraju. W rezultacie prowadzi to do wielu przypadkowych i bardzo kosztownych uszkodzeń systemów elektronicznych. Niejednokrotnie uszkodzenia te powstają w najmniej spodziewanych okolicznościach np. podczas prac warsztatowych czy nawet przy wykonywaniu podstawowych czynności związanych z codzienną eksploatacją pojazdu.

Najczęściej elektronika ulega uszkodzeniom na wskutek:

  • używania nieodpowiednich prostowników i urządzeń rozruchowych,
  • podłączania dodatkowego akumulatora w celu uruchomienia silnika,
  • włączania układu zapłonowego bez świec na przewodach wysokiego napięcia jak również ściągania tych przewodów ze świec podczas pracy silnika,
  • spawania i zgrzewania karoserii pojazdu przy pomocy spawarek elektrycznych,
  • używania urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem 220 lub 380 V w niewielkiej odległości od pojazdu
  • zamoczenia wodą np. przy nieprawidłowym myciu komory silnika.

Są to oczywiście tylko niektóre przyczyny uszkodzeń, których należy się wystrzegać, ale mogą wystąpić jeszcze inne bardzo różne okoliczności niekorzystnie wpływające na elektronikę samochodu. Dość ciekawym przypadkiem jest np. uszkodzenie systemów elektronicznych poprzez uderzenie pioruna w niedużej odległości od miejsca parkowania samochodu.

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia elektroniki samochodu polecamy zastosowanie produkowanego przez firmę DeltaTech Electronics specjalnego zabezpieczenia ZN-12 (dla samochodów z instalacją 12 V). Zabezpieczenie to aktywnie i bardzo skuteczne niweluje niekorzystne zjawiska w obwodach zasilania systemów elektronicznych. Wystarczy tylko zapiąć zaciski urządzenia (krokodylki) na klemy akumulatora zachowując odpowiednio polaryzację tzn. czerwony zacisk do bieguna dodatniego akumulatora ( + ) oraz czarny zacisk do bieguna ujemnego ( - ) i urządzenie czuwa już nad bezpieczeństwem układów elektronicznych pojazdu. Zabezpieczenie ZN-12 posiada trzy lampki kontrolne informujące o stanie jego pracy. Zapalona lampka zielona informuje, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone i chroni elektronikę pojazdu. Zapalona lampka czerwona (łącznie z zieloną) oznacza że urządzenie chroni jeszcze elektronikę, ale napięcie zasilające przekracza 16 V i należy możliwie szybko odłączyć jego źródło (najczęściej prostownik lub urządzenie rozruchowe). Zapalenie kontrolki koloru żółtego oznacza drastyczne przekroczenie parametrów dopuszczalnych i zadziałanie bezpiecznika. Aby uniknąć zniszczenia urządzenia oraz układów elektronicznych w samochodzie należy natychmiast odłączyć źródło zbyt wysokiego napięcia. W przypadku gdy żółta kontrolka zapala się nawet w momencie podłączenia urządzenia do napięcia 12 do 16 V oznacza to że zabezpieczenie ZN-12 uległo zniszczeniu w wyniku drastycznego przekroczenia parametrów dopuszczalnych.

Zabezpieczenie ZN-12V maksymalnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia systemów elektronicznych jednak mimo jego zastosowania mogą wystąpić nieprzewidziane czynniki powodujące uszkodzenia i dlatego też należy zawsze zachować szczególną ostrożność.

Powrót