Tester akumulatora i alternatora

 

 


Bartery Tester

Tester akumulatora, sprawności ładowania i wartości spadków napięcia, wyposaŜony w drukarkę.

Battery Tester z oferty to uniwersalny tester pozwalający sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora, jak i współpracujących z nim elementów – alternatora oraz rozrusznika, ponadto istnieje możliwość sprawdzenia spadków napięcia pod obciążeniem rozrusznika, a także odbiorników wykorzystywanych podczas jazdy (ogrzewanie szyby, światła itp.). Wszystkie operacje, podobnie jak sam wydruk, mogą być przedstawione w języku polskim. Testy akumulatora:

- napięcie bieżące
- prąd rozruchowy
- graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania.
- zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić)

Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: Żelowych, AGM (bezobsługowy), VRLA (częściowo bezobsługowy), SLI (standardowy). Prąd rozruchowy może zostać podany według jednej z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS. Testy w pojeździe:

- spadek napięcia przy zapalaniu
- test ładowania bez obciążenia (sprawdzający alternator oraz regulator napięcia)
- test ładowania pod obciążeniem (sprawdzający również sprawność pokładowych urządzeń elektrycznych)
- test stabilności napięcia (sprawdzający regulator napięcia oraz diody alternatora)

Drukarka:

wszystkie testy wykonane za pomocą MM Battery Testera można nie tylko przejrzeć na dużym i czytelnym wyświetlaczu wyposażonym w regulację podświetlenia, ale również natychmiast wydrukować, korzystając z wbudowanej drukarki. Wydruk taki zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu, dając klientowi pełną informację zarówno o stanie akumulatora, jak i alternatora oraz regulatora napięcia. MM Battery Tester to urządzenie wyjątkowo proste w obsłudze i przyjazne użytkownikowi. Wszelkie dostępne badania wykonuje się krok po kroku, według instrukcji podawanych przez tester.

Test akumulatora:

Po podłączeniu zacisków MM Battery Tester włącza się samoczynnie. Na ekranie pojawia się pytanie o rodzaj testu (akumulatora lub systemów w samochodzie), po wyborze testu akumulatora, należy określić rodzaj diagnozowanej baterii (Żelowa, AGM, VRLA, standardowa). Następnie pada pytanie o deklarowany prąd rozruchowy oraz normę, według której jest podany. Po uzupełnieniu tych informacji MM Battery Tester przechodzi do testu, po którym pada pytanie o wydruk (możliwe jest wydrukowanie wyników lub pominięcie tego etapu).

Test systemu:

Po wybraniu testu systemu MM Battery Tester podaje niezbędne czynności, krok po kroku:

- wyłączyć wszelkie obciążenia, uruchomić silnik – sprawdzenie spadków napięcia podczas uruchamiania pojazdu, po rozruchu tester informuje o wartości napięcia oraz o jej zgodności z normą;
- wcisnąć enter dla testu ładowania – MM Battery Tester sprawdza napięcie w układzie podczas normalnej pracy silnika, bez obciążeń;
- włączyć urządzenia obciążające instalację – sprawdzenie wydajności alternatora oraz włączonych urządzeń (w przypadku nieprawidłowości napięcie może spaść poniżej akceptowalnego poziomu).

W międzyczasie MM Battery Tester sprawdza stabilność napięcia podczas całego testu, podając informację o skuteczności działania diod alternatora. Wyniki testu systemu również można wydrukować.
Powrót