URZĄDZENIE ODKAŻAJĄCE BIOLOGICZNIE OZON-MAKER

 

 Producent: Magneti Marelli

Symbol producenta: 430104018045

Urządzenie znajduje zastosowanie do odkażania kabin pojazdów samochodowych, a także klimatyzatorów w samochodach, gdzie wymagana jest czystość i higiena oraz gdy zabiegi wykonywane ręcznie przy pomocy technologii stosujących produkty chemiczne często okazują się nieskuteczne dla całkowitego wyeliminowania skażenia. Istnieją miejsca lub punkty, z których niemożliwe lub nadzwyczaj trudne jest usunięcie brudu i pyłu powodującego skażenia: mnożą się tam bakterie, wirusy, zarodniki, pleśń, itd. Mikroorganizmy te, które mnożą się z nadzwyczajną szybkością, oprócz skażenia otoczenia, są główną przyczyną przykrych zapachów lub nieprzyjemnych wyziewów. Żaden detergent nie jest w stanie ich zniszczyć, ale ozon tak!

OZON JEST ŚRODKIEM ODKAŻAJĄCYM

Urządzenie do odkażania, używane zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnia całkowite odkażenie mikrobiologiczne i eliminację jakichkolwiek przykrych zapachów, tak organicznych jak i nieorganicznych.

• Ozon zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy.
• Ozon niszczy: środki chemiczne powodujące skażenie (emitowane przez panele, dywaniki, izolacje, farby, lakiery do drewna i z tworzywa sztuczne).
• Ozon eliminuje: przykre zapachy organiczne i nioerganiczne, niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy. Ozon nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, ozon je usuwa.

Urządzenie do odkażania biologicznego jest wyposażone w system wytwarzający ozon drogą wyładowań elektrycznych. Służy do odkażania mikrobiologicznego wnętrz i powierzchni bez pozostawiania pozostałości chemicznych, jako że ozon będąc gazem niestabilnym samoczynnie zamienia się w tlen. Podczas wyładowań elektrycznych zachodzi reakcja elektrochemiczna, która wykorzystując tlen z atmosfery wytwarza prawie czysty ozon. Ozon uznawany jest przez Ministerstwo Zdrowia za NATURALNY ŚRODEK do odkażania mikrobiologicznego wnętrz i powierzchni z bakterii, wirusów, zarodników, pleśni, grzybów, itd. Ten naturalny gaz może być ponadto wykorzystany do usuwania przykrych zapachów, przez ich definitywne usunięcie a nie maskowanie.

DANE TECHNICZNE:

• Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.
• Zasilanie elektryczne: 220/240 V - 50 Hz - 0,15 A 18 W
• Wydatek: 3 litry/minutę
• Wytwarzanie ozonu: 0,250 g/godz


DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Zastosowanie Dyrektywy Rady Europy: • Dyrektywa dotycząca Niskiego Napięcia 73/23/EEC - Unia Europejska (EU)
• Dyrektywa EMC (Zgodność Elektromagnetyczna) 89/336EEC - Unia Europejska (EU) Standardy, z którymi zadeklarowano zgodność:
• EN 60335-11: (Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 1: Wymagania Ogólne, Edycja Piąta z Poprawkami A1:95 + A1:96 + A12:96)
• EN 60335-2-60: 1998, (Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 2: Szczególne Wymagania dla Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym)
• EN 61000-3-2: 1995, Limity harmonicznej emisji prądu (input elektryczny sprzętu < lub = 16A na fazę)
• EN 61000-3-3: 1995, Ograniczenie wahań i niestabilności napięcia w systemach niskiego napięcia dla sprzętu, dla którego prąd oszacowano na < lub = 16A EN 55022: 1998, Ograniczenia i Metody Pomiaru Charakterystyk Zakłóceń Radiowych dla Sprzętu Technologii Informatycznej
• EN 55014-1: 1997, Zgodność Elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych urządzeń: Część 1: Emisja - Standard Rodziny Wyrobów
• EN 55014-2: 1997, Zgodność Elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych urządzeń: Część 2: Odporność - Standard Rodziny Wyrobów
• IEC 60335-2-60: 1997, Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 2: Szczególne Wymagania dla Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym
• IEC 61000-4-2: 1995, Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów - Rozdział 2: Test Odporności na Wyładowanie Elektrostatyczne
• IEC 61000-4-4: 1995, Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów - Rozdział 4: Test Odporności na szybkie przebiegi/wybuch. Podstawowa Publikacja
• EMC IEC 61000-4-6: 1996, Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów - Rozdział 6: Odporność na zakłócenia w przewodzeniu, spowodowane przez pola częstotliwości radiowej
• IEC 61000-4-11: 1996, Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów - Rozdział 11: Testy Odporności na spadek napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

ŚWIADECTWA MINISTERSTWO ZDROWIA - DEPARTAMENT ODŻYWIANIA I ŻYWIENIA WETERYNARYJNEGO: Protokół nr 24482 z dnia 31/07/96

• UNIWERSYTET IM. FEDERICO II W NEAPOLU: Próby in vitro dotyczące zdolności neutralizujących ozonu w stosunku do bakterii chorobotwórczych oraz braku mutacji genetycznych.
• UNIWERSYTET W UDINE DEPARTAMENT WIEDZY O ŻYWNOŚCI: Test odkażania na płaskich powierzchniach wyposażenia służącego do obróbki mięsa (salmonella listerella - Protokół nr 219/94
• UNIWERSYTET W PARMIE INSTYTUT MIKROBIOLOGII: Próba zdolności sterylizacyjnych ozonu na bakteriach Escherichia Coli Staphilococcus Aures Pseudomonas Aeruginosa - Streptococcus Durans.
Powrót